VoiceVlog #23 Clean Text Policy

Met een wirwar aan woorden en aanwijzingen, gearceerde stukken tekst en plaatjes, is het lastig inspreken voor een voice-over. De kans op fouten en over het hoofd zien van wél in te spreken tekst is groot. Daarom hanteer ik zo veel mogelijk een ‘Clean Text Policy’ 😉 Wat dat precies is, leg ik uit in deze VoiceVlog.